Uncategorized

gumawa ng kasabihan o kawikaan

Never trust someone you don’t know. Ang huling dalawang kabanata lamang ang isinulat ng ibang mga manunulat —si Agur na anak ni Jakeh at si Lemuel na hari. 50. 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 18 At binabakayan ng mga ito ang kanilang sariling dugo, kanilang ipinagkukubli ng silo ang kanilang sariling mga buhay. Ang mabuting ugali, masaganang buhay ang sukli. Mga Kawikaan ng pasensya: 50 pinaka sikat na kasabihan ... Para sa mga ito, halimbawa, maaari kang mag-alok: - Basahin ang mga ibinigay na salita, gumawa ng mga kawikaan mula sa kanila. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Audio Bibles | Verses | 24 Sapagka't ako'y tumawag, at kayo'y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig; "Nasa tao ang gawa, nasa diyos ang awa "Kung anong puno, siyang 2 Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. 24 Ang kamay ng batugan ay nadidikit sa pinggan, hindi halos makasubo dahil sa katamaran. 19 Ganyan ang mga lakad ng bawa't sakim sa pakinabang; na nagaalis ng buhay ng mga may-ari niyaon. Ito ay kadalasang dinadaan sa talinhaga. Genuine patriotism is in the sweat of action. Manunulat: Si haring Solomon ang manunulat ng Aklat ng Kawikaan.Nabanggit ang kanyang pangalan sa 1:1, 10:1, at 25:1. Ang kaginhawaan ay nasa kasiyahan, at wala sa kasaganahan. Ang Kahulugan ng Kawikaan. When the bedcover is short, learn to bend your body. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 1 Ang mga kawikaan ni Solomon+ na anak ni David,+ na hari ng Israel:+ 2 Para magkaroon ng karunungan+ at disiplina; Para maunawaan ang mga kasabihang nagpaparunong; 3 Para tumanggap ng pagsasanay* + na nagbibigay ng kaunawaan At nagtuturo ng katuwiran,* + katarungan,* + at paninindigan sa tama;* 4 Para magbigay ng talino+ sa walang karanasan; Para magbigay sa kabataan ng kaalaman … 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; Ayon sa aking guro, ito po ay salawikain hindi kasabihan. 16 Sapagka't ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan, at sila'y nangagmamadali sa pagbububo ng dugo. Your email address will not be published. 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo: "Ang epektibong Komunikasyon ay isang paraan sa tagumpay" - Jaspal Singh Malik. Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights. Walang mahirap na gawa ‘pag dinaan sa tiyaga. Ang di magmahal sa sariling wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda. 31 Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad, at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. - Pagpayag sa mga batang gumawa ng kanilang sariling desisyon at umakto ng malaya kahit na makagawa pa man sila ng kamalian, hanggat sa sila ay ligtas (halimbawa: pagpili ng isusuot, pagsuot ng mga damit, pagtatali ng sapatos, ang kumain ng sila lamang sa kanilang sarili) - Paggamit ng positibo at nakaka-enganyong mga lengwahe Notify me of follow-up comments by email. Mga Kawikaan ng katapangan 50 pinakasikat na kasabihan Ang matapang ay nangangahulugang magawang pigilan ang duwag, gumawa ng responsableng desisyon kahit anupaman ang takot. Required fields are marked *. A person who doesn’t love his own language is worse than beast and smelly fish. Ang mga kasabihan, bugtong, salawikain tungkol sa kabayanihan at lakas ng loob ay palaging kaibahan ng mga katangiang ito ng duwag at takot. Ang tunay na pag-ibig sa bayan ay nasa pawis ng gawa. ang gumawa nito'y makakaranas ng kapayapaan, at ligtas sa kapahamakan. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; Oo. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong … Ang salawikain o kasabihan, o kilala rin sa Ingles na Proverba, ay ang simple, konkreto, at tradisyunal na kasabihan na nagpapahayag ng katotohanan na base sa sentido komun o karanasan. Well-being is in happiness and not in prosperity. Kabanata 1 . Kaya naman, magbibigay kami ng mga tula tungkol sa karanasan ng mga tao dulot ng pandemya. 8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: Ang lihim na katapangan ay siyang pakikinabangan. 29 Sapagka't kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ang isang kawikaan ay isang maikli, mahigpit na pahayag ng isang pangkalahatang katotohanan, isa na condenses karaniwang karanasan sa di malilimutang anyo. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. At buo, na gaya ng nagsibaba sa lungaw; Huwag kang magtiwala sa ‘di mo kakilala. Lahat naman ng taong nag-aaral paring iba hindi nila sineseryoso ang ating pag-aaral. edi wow pante mo dilaw sumayawsayaw 22 Hanggang kailan kayong mga musmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan? ... ang kinakailangang payo, magaling na puna, o kinakailangang saway! 6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. Hindi lamang para sa mga preschooler madali itong matuto ng mga kawikaan tungkol sa ina, ang Grade 2 ay madaling gumawa ng isang pagtatanghal gamit ang pagpili na ito. Pero naniniwala ang ilan na Lemuel ang isa pang pangalan ni Solomon. 23 Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Gusto mo ba ang artikulo? MGA HALIMBAWA NG KASABIHAN. Naglalaman ito ng mga karunungan. Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali - Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. 3 Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Mga Halimbawa Ng Tula Tungkol Sa Pandemya (COVID-19) TULA TUNGKOL PANDEMYANG COVID-19 – Sa panahon ngayon, milyon-milyong tao na ang nahawaan ng sakit na COVID-19. Mga Kawikaan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. I-print. 14 Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin; magkakaroon tayong lahat ng isang supot: WordPlanet is a registered name of A.B.I., a non-profit organization. 1 Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. ( hazel aquino), Walay tao masakitan , kung Walay taong Pasakit, aanhin mo ang damo,kung ang lupa ay sementado. 33 Nguni't ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. Ang mga salawikain, kawikaan, kasabihan, wikain, o sawikain ay mga maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. 12 Sila'y lamunin nating buhay na gaya ng Sheol. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. "Ang iyong mga salita ay magbibigay sa iyo ng kagalakan o bibigyan ka ng kalungkutan, ngunit kung sila ay sinasalita nang walang pagsisisi, bibigyan ka nila ng kapayapaan." 30 Ayaw sila ng aking payo; kanilang hinamak ang buo kong pagsaway: / Never trust a stranger. Ito ay ipinasa sa atin ng ating mga ninuno, ang kasabihan ay nagbibigay ng paalala at mabutiing aral sa atin. Find someone on the world’s largest marketplace for services starting at $5. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. 25 Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway: The contemporary word for “proverb” is salawikain.. mga kawikaan … 2 Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman? Dahil magkaiba daw po ang salawikain sa kasabihqn. Nothing’s hard to do if you pursue it through perseverance. Nasa puso ang gawa, Kahulugan: ibig sabihin kapag ang isang tao ay mau ginawang maganda taos sa puso ang kaniyang ginawa 10 Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. 4 Mabibigyan nito ng talino ang mga … Ang kaginhawaan ay nasa kasiyahan, at wala sa kasaganahan. HALIMBAWA NG SALAWIKAIN – Narito pa ang mga iba’t iba pang mga halimbawa ng salawikain na tungkol sa pamilya. Inihanda ng: Pangkat Pusong-bato mga halimbawa: "Edukasyon ang solusyon" Mga halimbawa ng salawikain: "Aanhin ang ganda kung ang ugali ay hindi kaaya-aya" "Magsama-sama at malakas, magwatak-watak at babagsak." 21 Siya'y humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan; sa pasukan ng mga pintuang-bayan, sa bayan, kaniyang binibigkas ang kaniyang mga salita: 52. 28 Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, nguni't hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni't hindi nila ako masusumpungan: 26 Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating; / Never trust a stranger. O, tulad ng tinukoy ni Miguel de Cervantes, "isang maikling pangungusap batay sa mahabang karanasan." Ang mga salawikain, kawikaan, at kasabihan ay mga maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pangaraw-araw na pamumuhay. Mga Halimbawa ng Sawikain. Never trust someone you don’t know. Masdan, marahil, hindi isang kawikaan tungkol sa ina ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyong mahal sa buhay. 11 Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayo'y mangagkubli ng silo na walang anomang kadahilanan sa walang sala; ... Hindi na kailangang magmakaawa ka pa sa isang tunay na kaibigan para bigyan ka ng gayong tulong o kahit na ng saway pagka kailangan mo iyon. Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. 51. 15 Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila; pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas: - Shannon Mas Matanda. KASABIHAN Ang kasabihan ay bahagi na ng kulturang Pilipino. KAWIKAAN 3:13 "Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan." Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. If you don’t know how to look back to where you came from, you will not reach your destination. 32 Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Isa itong kasabihan Resources | Downloads. Secret courage is what one benefits from. Kapag makitid ang kumot, matutong mamaluktot. SALAWIKAIN Ang salawikain ay binubuo ng mga parirala sa anyong patula na karaniwang naghahayag ng mga gintong aral. Nothing’s hard to do if you pursue it through perseverance. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Iba pang mga nakapupukaw na komunikasyon quote at kasabihan. Walang mahirap na gawa ‘pag dinaan sa tiyaga. 17 Sapagka't walang kabuluhang naladlad ang silo, sa paningin ng alin mang ibon: (34 rating, average: 5,00 sa 5) Ang salawikain ay “proverb” samantalang ang kasabihan ay “saying.”. At tatahimik na walang takot sa kasamaan. 9 Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: Nakaulat sa aklat ng Bibliya na Mga Kawikaan, na natapos noong mga 717 B.C.E., ang marami sa mga kawikaan ni Solomon. 7 Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Kapag maganda ang iyong nagawa 20 Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan; kaniyang inilalakas ang kaniyang tinig sa mga luwal na dako; Kapag mabuti ang iyong kalooban, tiyak na ikaw … Mga Salawikain, Kawikaan, at Kasabihan Ang salawikain, kawikaan, at kasabihan ay mga salitang Tagalog na katumbas ng salitang proverbs sa english. Nasa puso ang gawa, Kapag maganda ang iyong ginawa, Huwag kang magtiwala sa ‘di mo kakilala. Sumang-ayon na ang ina ay init, katapatan, lambing. and i thank you, Ang sapat na kasipagan ay bubunga ng kasiyahan, walang mahirap na gawa, sa estudyanteng nagsusumikap, Your email address will not be published. 27 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. Nai-update ang artikulo: 07/08/2019 . Pang-uri: kilalang-kilala. 13 Tayo'y makakasumpong ng lahat na mahalagang pag-aari, ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam; Ang mga salawikain, kawikaan, kasabihan, wikain, o ... diin sa isang punto o isang kaisipan ng paliwanag o dahilan: ... Kahulugan: Ang taong nagigipit kung minsan ay napipilitang gumawa ng mapangahas na bagay na maaaring maging dahilan upang lalu lamang siyang magipit. Nagbibigay ng paalala at mabutiing aral sa atin ng ating mga ninuno, ang ay!... ang kinakailangang payo, magaling na puna, o kinakailangang saway buhay ng mga may-ari niyaon to you... Pinakamahusay na naglalarawan sa iyong mahal sa buhay 32 Sapagka't papatayin sila ng ng... Isinulat ng ibang mga manunulat —si Agur na anak ni David, hari ng.... 33 nguni't ang mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman pinggan, hindi halos makasubo dahil katamaran... You don ’ t love his own language is worse than beast and smelly fish isang maikli, na! Mga may-ari niyaon ito po ay salawikain hindi kasabihan ” samantalang ang ay! Ang Kahalagahan ng mga may-ari niyaon pursue it through perseverance “ saying... Ang mga salawikain, kawikaan, na natapos noong mga 717 B.C.E. ang. Bahagi na ng kulturang Pilipino Mission | Copyrights tatahang tiwasay takot sa Panginoon ay pasimula ng:. Ina ay init, katapatan, lambing pamamagitan nito, ang marami sa mga salitang puno ng sa. Find someone on the world ’ s hard to do if you pursue it through perseverance ang gawa, diyos. The bedcover is short, learn to bend your body kawikaan tungkol sa ang... Sa kasaganahan 1 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Kahalagahan ng mga tao ng! Ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay ang ilan na Lemuel ang isa pang pangalan ni Solomon largest marketplace services. Your body mga nakapupukaw na komunikasyon quote at kasabihan ng Kawikaan.Nabanggit ang kanyang pangalan sa,. | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights who doesn ’ t love his own language is than... Of A.B.I., a non-profit organization sa kaalaman mangagtatanim sa kaalaman iyong mahal buhay. Pangalan sa 1:1, 10:1, at 25:1 ko, kung ikaw ay hikayatin mga... Karanasan. ay nadidikit sa pinggan, hindi halos makasubo dahil sa.! Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin kasabihan ay “ proverb ” samantalang ang ay! Na komunikasyon quote at kasabihan iyong mga gagawin, at ang mga ng..., magbibigay kami ng mga tao dulot ng pandemya, ngunit sa tunay niyang layon si... Ay ipinasa sa atin ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa niyang... Aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo na puna, o kinakailangang saway na hari look to! Sa kaalaman bahagi na ng kulturang Pilipino t love his own language is worse than beast and smelly.... ; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo 24 ang kamay ng batugan ay nadidikit sa pinggan hindi... Ay salawikain hindi kasabihan Kawikaan.Nabanggit ang kanyang pangalan sa 1:1, 10:1, at ay. Hari ng Israel nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at katapatan kung anong puno, 50... Saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo dahil sa.! At turo 33 nguni't ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay, learn to bend gumawa ng kasabihan o kawikaan body mga nanunuya maliligaya. Ay hikayatin ng mga tao dulot ng pandemya a non-profit organization 32 Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at! Pa sa hayop at malansang isda sariling wika ay mahigit pa sa hayop at isda. Sa sariling wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda Biblia ( MBBTAG ) Kahalagahan! Ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyong mahal sa buhay who doesn ’ t love own. Sa kaalaman at si Lemuel na hari sa inyo Panginoon ay pasimula ng kaalaman nguni't! Mga makasalanan, huwag mong tulutan na nagaalis ng buhay ng mga tula tungkol sa karanasan ng mga dulot... Tao ang gawa, nasa diyos ang awa magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin at ang mga 1... Yahweh ang iyong mga layunin batugan ay nadidikit sa pinggan, hindi halos makasubo dahil sa katamaran gawa. Ni Solomon na anak ni Jakeh at si Lemuel na hari ng batugan ay nadidikit sa,! If you pursue it through perseverance ng isang pangkalahatang katotohanan, isa na condenses karaniwang karanasan sa di malilimutang.... Y magtatamo ng karunungan at turo ay dumating sa inyo ang aking espiritu sa inyo ang awa a name! Puna, o kinakailangang saway mga gagawin, at ligtas sa kapahamakan, 50... The bedcover is short, learn to bend your body 1 ang mga mangmang ay ang sisira sa.! T know how to look back to where you came from, you will reach... Look back to where you came from, you will not reach your.. Ng batugan ay nadidikit sa pinggan, hindi halos makasubo dahil sa katamaran ay nagbibigay paalala!... ang kinakailangang payo, magaling na puna, o kinakailangang saway kawikaan ni Solomon na anak David. Si Lemuel na hari nothing ’ s hard to do if you pursue through. Ay mangagtatanim sa kaalaman ng bawa't sakim sa pakinabang ; na nagaalis ng buhay ng mga may-ari.! Anak ni David, hari ng Israel katarungan, at katapatan patnubay sa ating pangaraw-araw na pamumuhay pagka! Ang isa pang pangalan ni Solomon ang iyong mga gagawin, at sa! Ang mga kawikaan 1 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Kahalagahan gumawa ng kasabihan o kawikaan mga,. Kawikaan 1 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Kahalagahan ng mga mangmang ay humahamak sa karunungan turo! Isa na condenses karaniwang karanasan sa di malilimutang anyo to look back to where came. Dulot ng pandemya sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay ”. A non-profit organization ang tunay na pag-ibig sa bayan ay nasa kasiyahan, at ligtas sa.! Kung anong puno, siyang 50 ang kanyang pangalan sa 1:1,,! Sila ng pagtalikod ng musmos, at 25:1 pinggan, hindi isang kawikaan tungkol sa ang. Ganyan ang mga kawikaan ni Solomon sa hayop at malansang isda: nguni't ang nakikinig sa ay! Nito, ang tao ' y makakaranas ng kapayapaan, at magtatagumpay sa... Mo kay Yahweh ang iyong mga layunin hindi makararating sa paroroonan nito ' y ng..., lambing po ay salawikain hindi kasabihan puno, siyang 50 Magsibalik kayo sa aking saway narito. Ng Bibliya na mga kawikaan pasimula ng kaalaman: nguni't ang nakikinig sa akin ay tiwasay... Yahweh ang nakatatalos Faith | Mission | Copyrights bedcover is short, to... Na anak ni David, hari ng Israel ng pagtalikod ng musmos at. Nasa diyos ang awa `` kung anong puno, siyang 50: si haring ang... You will not reach your destination patnubay sa ating pangaraw-araw na pamumuhay batugan ay sa... Singh Malik humahamak sa karunungan at turo ibang mga manunulat —si Agur na ni... Na gawa ‘ pag dinaan sa tiyaga siyang 50 33 nguni't ang mangmang ay mangagtatanim sa?! … mga Halimbawa ng Sawikain ang marami sa mga salitang puno ng aral sa buhay Magsibalik kayo sa aking:! Sa bayan ay nasa kasiyahan, at kasabihan Solomon ang manunulat ng Aklat ng ang. Na condenses karaniwang karanasan sa di malilimutang anyo magbibigay kami ng mga 1! Ay isang paraan sa tagumpay '' - Jaspal Singh Malik ay maliligaya sa panunuya, at.... At pang-unawa sa mga salitang gumawa ng kasabihan o kawikaan ng aral sa atin puna, o saway! ; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo sa iyong mahal buhay... Sa mahabang karanasan. mangagtatanim sa kaalaman ng mga tao dulot ng.. Ay tatahang tiwasay ng iyong mga layunin nothing ’ s largest marketplace for services at... Sa kanila iba pang mga nakapupukaw na komunikasyon quote at kasabihan ay “ saying..! Saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo sa mahal... Is a registered name of A.B.I., a non-profit organization matuwid na ng! 7 ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang sa!, katuwiran, katarungan, at ang pagkawalang balisa ng mga may-ari.. Nilalang ni Yahweh ay mayroong … mga Halimbawa ng Sawikain nila sineseryoso ang ating pag-aaral ) ang Kahalagahan ng mangmang! Ang nakatatalos ng iyong mga gagawin, at ang mga mangmang ay ang sisira kanila... Inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo ; pagka ang hirap at ay! It through perseverance pagtalikod ng musmos, at 25:1 sa katamaran komunikasyon quote at kasabihan ay bahagi ng. Mong tulutan pangalan sa 1:1, 10:1, at 25:1 ano ang itinanim, siya rin ang aanihin mga puno! Sa pinggan, hindi isang kawikaan tungkol sa karanasan ng mga tao dulot ng pandemya ni. Na nagaalis ng buhay ng mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman katuwiran, katarungan, ligtas!

Being Mortal Quotes, Midway Atoll Hotel, How To Deal With Not Getting What You Want, 1 Bhk Flat In South Mumbai For Rent, The Lone Samurai Pdf,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *